English  /  
30
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

十三、期权权利金的影响因素

2014-04-08 13:19:21 作者: 来源: 浏览次数:0

权利金是期权合约中的唯一变量,是由交易者通过竞价决定的,但交易者应该考虑和分析影响权利金的因素,以及如何使权利金的出价更科学。

\

图9   期权权利金的影响因素

CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可