English  /  
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9

申恩2号资产管理计划认购情况公示

关于我公司资产管理计划认购情况的公示

我公司管理的“申恩2号资产管理计划”已经募集结束,规模为1600万元,公司自有资金认购200万元,公司有一名员工认购200万元,公司有一名员工配偶认购100万元。

特此公示。

                                                                     永安期货股份有限公司
                                                                         2015年10月23日

CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可