English  /  
30
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

关于我公司永安资管定向FOF一号资产管理计划认购情况的公示

                                 永安期货股份有限公司
                              关于我公司资产管理计划认购情况的公示
 
    我公司管理的“永安资管定向FOF一号资产管理计划”已经募集结束,规模为70270万元。其中我公司12名员工及1名员工家属认购5390万元。
特此公示。 
  
                                     永安期货股份有限公司 
                                         2017年4月14日
CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可