English  /  
25
26
27
28
29
30
1
2
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

关于我公司永安恒生聚源千际有色金属指数空头一号资产管理计划认购情况的公示

                                     永安期货股份有限公司
                                关于我公司资产管理计划认购情况的公示
 
    我公司管理的“永安恒生聚源千际有色金属指数空头一号资产管理计划”已经募集结束,规模为675万元。其中我公司自有资金认购336万元。
特此公示。
 
永安期货股份有限公司
2017年12月22日
CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可