English  /  
24
25
26
27
28
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

关于我公司永泰1号资产管理计划认购情况的公示


   我公司管理的“永泰1号资产管理计划”已募集结束,规模3920万元。其中关联公司中邦实业认购500万元,4名员工及2名员工家属认购860万元。
   特此公示。
永安期货股份有限公司
2018年3月2日
 
CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可