English  /  
1
4
6
7
8
9
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

豆类公式换算

2014-01-13 16:09:45 作者: 来源: 浏览次数:0

大豆价格换算:1美元/蒲式耳=36.7437美元/吨

豆粕价格换算:1美元/短吨=1.1025美元/吨

豆油价格换算:1美分/磅=22.0462美元/吨

大豆单产换算:1蒲式耳/英亩=0.0672吨/公顷=4.4799公斤/亩

大豆重量容积换算:1蒲式耳=60磅=0.0272公吨

=0.0268长吨=0.03短吨

豆粕重量容积换算:1短吨=2000磅=0.9072公吨

豆油重量容积换算:1磅=0.0004536公吨

上传:武丕勇
CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可