English  /  
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4月15日保证金.限仓

2010-04-19 10:12:15 作者: 来源: 浏览次数:0

415保证金:

大连:

a1005,b1005,m1005,c1005,y1005,l1005,p1005,v1005,20%

 

415限仓:

大连:

p1005,经纪公司2500,客户1000

l1005,v1005,经纪公司5000,客户2000

a1005,b1005,m1005,v1005,经纪公司12500,客户5000

c1005,经纪公司25000,客户10000

CopyRight  永安期货股份有限公司 版权所有             本网站用字经北京北大方正电子有限公司授权许可